Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Информация о Правообладателях

При создании используемых в Онлайн-сервисах 2ГИС цифровых планов в масштабах от 1:295,829,355.45 до 1:72,223.96 частично использованы данные карты участников © OpenStreetMap — на правах СС-BY-SA и ODbL

При создании используемых в Онлайн-сервисах 2ГИС цифровых планов для отображения рельефа местности используются изображения, научные данные и примеры их применения c сайта Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (Japanese Aerospace Exploration Agency) Credit: ALOS (JAXA).

При создании части цифровых векторных планов используются результаты архивной космической съемки с гражданских спутников дистанционного зондирования Земли, принадлежащих коммерческому оператору нескольких спутниковых группировок — компании DigitalGlobe, Inc, являющейся крупным поставщиком и правообладателем результатов спутниковой съемки и геопространственных данных © DigitalGlobe, Inc. https://www.digitalglobe.com

Құқық иелері туралы ақпарат

2ГИС Онлайн-сервистерінде қолданылатын 1:295,829,355.45 бастап 1:72,223.96 дейінгі масштабтағы цифрлық жоспарларды құрастырған кезде СС-BY-SA және ODbL құқығында © OpenStreetMap қатысушылар картасының деректері ішінара қолданылды.

2ГИС Онлайн-сервистерінде қолданылатын цифрлық жоспарларды құрастырған кезде жер бедерін көрсету Жапон аэроғарыш кеңістігін игеру жөніндегі агенттігінің (Japanese Aerospace Exploration Agency) сайтынан кескіндер, ғылыми деректер және оларды қолдану мысалдары қолданылады. Credit: ALOS (JAXA).

Цифрлық векторлық жоспарлардың бөлігін құрастырған кезде, бірнеше жерсеріктік топтастырулардың коммерциялық операторы - жерсеріктік түсірілім нәтижелері мен геокеңістіктік деректердің ірі жеткізушісі және құқық иесі болып табылатын DigitalGlobe, Inc компаниясына тиесілі, Жерді қашықтан зондтаудың азаматтың жерсеріктерінен мұрағаттық ғарыштық түсірілімнің нәтижелері қолданылады ©️ DigitalGlobe, Inc. https://www.digitalglobe.com